Dịch giả: Bhikkhu PASĀDO

(Sư Sán Nhiên)

 

Giáo án Trường Bộ Kinh. Sư Sán Nhiên

Nghiệp Lực Tứ Phần - Tử Vong Khởi Sanh Tứ Phần. Sư Sán Nhiên

Tổng Hợp Phân Tích Sắc Siêu Lư. Sư Sán Nhiên

Tổng hợp phân tích Duyên hệ - Liên Quan Tương Sinh Minh Giải 1. Sư Sán Nhiên

Tổng hợp phân tích Duyên hệ - Liên Quan Tương Sinh Minh Giải 2. Sư Sán Nhiên

An Tịnh Thù Thắng Đạo.Sư Sán Nhiên

Biên niên sử của Chư Phật .Sư Sán Nhiên

Phật Đạo Đưa Tới Sự B́nh An Và Niềm Hạnh Phúc.Sư Sán Nhiên

Bộ Phát Thú. Sư Sán Nhiên

 

 

Nghe các bài giảng của Sư Sán Nhiên


 

Updated 12-2019

 

 

Home