Pháp thoại

 

Sư Giác Nguyên giảng

 

 

Kinh Tăng Chi (2017-2019) (Giảng tại group Vietheravada - Paltalk)

Kinh Trường Bộ (2016-2017) (Giảng tại group Vietheravada - Paltalk)

Kinh Tương Ưng  (2014-2016) (Giảng tại group Vietheravada - Paltalk)

Kinh Pháp Cú  

Kinh Trung Bộ

Tiểu Bộ Kinh (Lục đại chân kinh) (2014)

 

Các bài pháp ngắn

Các khóa tu học tại Mỹ Quốc

Giáo lư căn bản (16) - Thụy Sĩ (audio)

Giáo lư căn bản (16) (youtube)

Giáo lư nâng cao (Intensive course). Sư Giác Nguyên giảng

 

 

Khóa tu học tại Sydney (3-2019)

 

Trang Pháp âm lưu trữ của các @Vietheravada

 

Sư Chánh Minh giảng

 

Vi Diệu Pháp TK Chánh Minh giảng (youtube)

Vi Diệu Pháp TK Giác Giới giảng (youtube)

 

Sư Sán Nhiên giảng

Dịch phẩm

 

 

 

 

 

Home