Úc Châu - Zoom - Monday

Sư Giác Nguyên giảng

 

1. Mạt pháp (15-6-2020)

2. Chánh Tín (22-6-2020)

3. Đọc ǵ và không đọc ǵ (29-6-2020)

4. Đọc để buông bỏ (6-7-2020)

5. Nội dung giáo lư căn bản (13-7-2020)

6. Tư lương (20-7-2020)

7. Nhân quả trong nhận thức và hành tŕ (27-7-2020)

8. Cái ǵ và tại sao (3-8-2020)

9. Chuẩn bị (10-8-2020)

10. Hỏi đáp Phật Pháp (17-8-2020)

11. Nên và không nên (14-9-2020)

12. Nhân quả theo tinh thần kinh điển Pali (21-9-2020)

13. Chữ Duyên (28-9-2020)

 

 

 

 

Trang Pháp Thoại

 

 

Home