Danh sách hùn phước in sách 2018

 

Ba đầu sách sẽ được in trong năm 2018:

-Đ̣ xuôi sơn hạ (thơ)

-Kinh nghiệm Tuệ Quán (tập 2)

-Hài cú hiên chùa

Quí vị muốn biết cách thức hùn phước in sách xin liên lạc:

 

Cô Giotmuacuoimua

Cô Nho Tui 0

Cô Bảo Hương

 

Hoặc email: vietheravada.association@gmail.com

Hoặc Fanpage TKR

 

Thông Báo


Nhờ ơn Tam Bảo và tấm ḷng của thiện hữu trí thức mười phương, chỉ 2 ngày nay chúng tôi đă có đủ tài lực tức tài chánh để in 3 cuốn sách trước tết năm nay. Tuyệt đại đa số chỉ sẵn ḷng với cuốn sách Thiền, nên chúng tôi chỉ vận động riêng một vài thi hữu hỗ trợ riêng cho 2 tập thơ như một công việc nội bộ, không chạm tới số tịnh tài in sách thiền của bà con. Kể từ hôm nay tài chánh để in sách Thiền đă đủ, nếu quư vị đă gửi tiền th́ số tiền ấy sẽ được giữ lại để giúp vào Tứ vật dụng cho Sư như sức khoẻ, trú xứ,...
Mọi liên lạc xin gửi Email tức điện thư của nhóm Vietheravada là vietheravada.association@gmail.com
Xin tùy hỷ công đức của tất cả quư đạo hữu.
Vietheravada Daotrang

(July 6 at 9:58 AM)

 

STT Tên Số tiền (VNĐ) Ghi chú
1 Thanh Nguyễn 2000000 BH (5-7-2018)
2 Ngo Tri Phap 2500000 BH (5-7-2018)
3 Tran Thanh Thien 1500000 BH (6-7-2018)
4 Tran Than 300000 BH (9-7-2018)
5 Huyen My 1000000 BH (9-7-2018)
6 Truong Nguyen Quynh Nhu (Sư Giác Nhựt Quán chay Bách Thảo Cô Thanh Nhiên Cô Diệu Đạo Cô Huệ Hải Anh Thiện Đức- Diệu Giác) 15000000 BH (13-7-2018)  (cúng dường tứ vật dụng)
7 Dieutri Giachai 3000000 BH (17-7-2018) (in kinh sach - tu vat dung)
8. Trinh T Tuan 3000000 BH( 18-7-2018) Su TK nhap ha
9 Nguyen Hoang Khoa Bao 4800000 BH (19-7-2018) (gđ chi Nhut Huynh và con trai Khoa Bao cung duong Su GN
10 Valerie Vo 5000000 BH 26-7-2018 (in kinh sach - tu vat dung)
11 TK Minh Hạnh 1800000 BH 1-8-2018 (in kinh)
12 Vương thị Ngọc 1000000 BH 1-8-2018 (in kinh)
13 Huỳnh thị Nguyệt 1000000 BH 1-8-2018 (in kinh)
14. Huỳnh thị Nguyệt 1000000 BH 1-8-2018 (cúng dường Sư GN)
15. Chị Parami + Dă Quỳ 2500000 BH 2-8-2018 (cúng dường Sư GN)
16. Tâm Lương, Nguyên Phát, Nhật Dung, Quang Nguyện, Quang Hiệp, 3000000 BH 4-8-2018 (In sách)
17. GĐ Kim Dung 2000000 BH 7-8-2018 (1/2 In kinh, 1/2 cúng dường Sư GN)

 

 

 

 

 

Độc giả ở Việt Nam muốn mua sách xin liên lạc

ĐT: Cô Hai 01222098664 - Cô Vân 0908214896

Hoặc email: vietheravada.association@gmail.com

 

 

 

Home