Một thực tế hiển nhiên là hôm nay ngoài phần kinh sách Phật học bằng tiếng Việt, Phật tử người Việt trong nước và hải ngoại c̣n có nhu cầu tham cứu kinh điển bằng nhiều thứ tiếng khác trên khắp thế giới theo khu vực cư trú và điều kiện trau dồi của cá nhân ngày một dễ dàng qua các phương tiện hiện đại, đặc biệt là Internet. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nhanh chóng t́m ra một địa chỉ trên mạng để đọc những ǵ ḿnh muốn. Đôi khi việc phát hiện ra một địa chỉ Internet như vậy cũng là một nhân duyên. Nhằm trợ duyên các độc giả, chúng tôi cố ư dành hẳn một mục trong trang Theravad để giới thiệu đến quư vị một số địa chỉ khá lư thú, cũng trong h́nh thức những địa chỉ liên mạng (link). 

 

http://www.buddhanet.net/budsas/

http://www.buddhanet.net/budsas/uni/index.htm 


Cao tăng thế giới 

http://www.buddhanetz.org/projekte/mahaghos.htm

http://web.ukonline.co.uk/buddhism/missmonk.htm

 

Chuyên mục A Tỳ Đàm

http://www.buddhanet.net/pdf_file/abhidhaultsci.pdf 

http://www.bibliotheque-dhagpo-kagyu.org/en/doss/abhi2.php

http://abhidhamonline.org/OutlineSangaha.htm

http://www.abhidhamma.org/contents.htm

http://www.buddhanet.net/ebooks_s.htm

http://www.dhammastudy.com/paramat.html

http://www.vimokkha.com/paticcasamuppada.html

http://www.sacred-texts.com/bud/sbe35/index.htm

http://nt.med.ncku.edu.tw/biochem/lsn/Tipitaka/Post-Canon/Abhidhammattha-Sangaha/Ven-Liau-Chan/content.htm

 

Kinh điển Pàli

http://www.buddhism.ndirect.co.uk/dhamma.htm

http://www.tipitaka.net/

http://www.tipitaka.org/

http://www.orunla.org/tm/pali/

 

Kinh sách phổ thông bằng tiếng Anh

http://www.buddhanet.net/ebooks_s.htm

http://www.pitaka.ch/asia.htm

http://www.skepticfiles.org/mys5/

http://ccbs.ntu.edu.tw/DBLM/resource/reference/studyassist.htm

http://www.beyondthenet.net/bps/bps_main.htm

http://onlinebooks.library.upenn.edu/

http://www.hinduwebsite.com/buddhism/buddhaindex.htm

http://www.pitaka.ch/academ.htm

http://jbe.gold.ac.uk/7/gethin001.html

http://www.sinc.sunysb.edu/Clubs/buddhism/sumedho/sumedho.html

http://www.buddhanet.net/ebooks_s.htm

http://www.sacred-texts.com/bud/sbe35/index.htm

http://www.sinc.sunysb.edu/Clubs/buddhism/story/

http://www.ic.sunysb.edu/Clubs/buddhism/websites.html

http://ignca.nic.in/jatakint.htm

http://www.accesstoinsight.org/index.html

 

Kinh Pali bằng tiếng Đức

http://www.buddhistisches-waldkloster.de/downloads/Buddhistische_Rezitationen_Pali-Deutsch.pdf

http://www.buddhismus-schule.de/inhalte/12taten.html


Kinh Sách Phật Giáo Tây Tạng

http://www.crosby-lundin.com/tibet/culture/folktales/asanga.html

http://www.gaugeus.com/ramblings/tibetan-to-english-translation-tool

http://www.tibet.dk/

http://www.naropa.edu/distance/demo/index.htm

http://www.dharma-haven.org/tibetan/language.htm

http://www.drikung.de/

 

Hán tạng Online

http://www.buddhist-canon.com/

http://ccbs.ntu.edu.tw/DBLM/resource/reference/studyassist.htm

http://ccbs.ntu.edu.tw/DBLM/pg2-En/pg2_book_3.htm


Nghiên cứu Nam Tông qua Hoa Ngữ

http://www.chezpaul.org.uk/buddhism/books/

http://nt.med.ncku.edu.tw/biochem/lsn/Tipitaka/Post-Canon/Abhidhammattha-Sangaha/Ven-Liau-Chan/content.htm

http://www.dhamma.net.cn/index.htm 

http://www.udaya.dhamma.org/ebook/Sayagyi_U_Ba_Khin_Journal/index.htm 

http://big5.fjnet.com/ 


Nghiên cứu Tam tạng Pali

http://nt.med.ncku.edu.tw/biochem/lsn/newrain/canon/pali-tipitaka-f1/index-pali.htm


Nghiên Cứu Tôn Giáo Thế Giới

http://www.veda.harekrsna.cz/encyclopedia/index.htm

http://www.miraura.org/lit/skgl.html

http://www.orientalia.org/dic3allM.html
http://www.fordham.edu/halsall/eastasia/eastasias/book.html
http://www.yogawest.org/links.htm


Phật Giáo Châu Á

http://www.shin-ibs.edu/pdfs/pwj3-4/09KD4.pdf

http://www.hbfasia.org/thailand/buddhist.htm

http://web.ukonline.co.uk/buddhism/tawsein5.htm

http://www.cambodianview.com/dhamma.html

http://www.cambodianbuddhist.org/audio/index.shtml  


Phật giáo Nhật Bản

http://nichirenscoffeehouse.net/ShuteiMandala/4kings.html

http://www.lib.duke.edu/ias/eac/religiondict.htm


T́m Hiểu Mật Tông

http://www.siddham.org/

http://www.siddham.net/download/

 

T́m Hiểu Phật Giáo Miến Điện

http://myanmar.org.uk/

http://www.planet.com.mm/dictionary/

http://www.seasite.niu.edu/Burmese/Defaut.htm

http://www.ibiblio.org/obl/alphabet.php?letter=B

http://www.bapsusa.org/burma.htm

http://www.edhamma.com/index-english.htm


Tự điển Pàli

http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/pali/

http://language-directory.50webs.com/languages/pali.htm


Tự điển Sanskrit

http://www.uni-koeln.de/phil-fak/indologie/tamil/mwd_search.html

 
Tự điển Phật học

http://www.translatum.gr/buddhism/budlinks.htm

http://ccbs.ntu.edu.tw/DBLM/resource/reference/studyassist.htm

http://palikanon.com/wtb/wtb_idx.html

http://www.ezresult.com/Society/ReligionandSpirituality/Buddhism/Glossaries/

http://www.orientalia.org/dic3allM.html

http://www.daouyen.com/Mucluctdph.htm

http://www.daouyen.com/Thientong/cvtt/Title/Chinhvan.htm

http://www.daouyen.com/TaiLieuNgonNgu/TL-Main.htm   

http://www.kamous.com/dir/religion-dictionary

http://www.humnet.ucla.edu/humnet/alc/refguide/refguide.htm


 
Tự điển Tây Tạng

http://www.diamondway-buddhism.org/diction/diction.htm

 

Các loại tự điển online

http://www.clicktionary.com/en/

http://vdict.com/

http://www.stockinformation.com/JAPDICT3.htm

http://barrierefrei.e-workers.de/know_nachsch.php#sub7

http://www.planet.com.mm/dictionary/

http://www.geocities.com/naingkr/mainframe.html

http://www.foreignword.com/Tools/dictsrch.asp?p=files/f_116_40.htm

http://www.uni-koeln.de/phil-fak/indologie/tamil/mwd_search.html


Văn phạm tiếng Pàli

http://orunla.org/tm/pali/htpali/pcourse.html

http://www.vri.dhamma.org/publications/pali/primer/

http://www.buddhanet.net/pdf_file/paligram.pdf 

http://www.tipitaka.net/pali/grammar/


Vài địa chỉ online quan trọng để nghiên cứu kinh điển

http://www.ringsurf.com/netring?action=info&ring=buddhism

http://www.4ui.com/links/elocal.asp

http://www.geocities.com/manjushri_2000/buddhisttexts.html

http://www.cambodianbuddhist.org/english/website/other.html

(Nguồn: namtong.org)

 

 

BACK

 

Home