TRƯỞNG LĂO RĀHULA

 

Tôn giả Rāhula vốn là con trai của Bậc Đạo Sư lúc c̣n cư sỹ. Ngài đă được Bậc Đạo Sư xác nhận là vị đệ nhất hiếu học trong hàng Thinh Văn.

Tương truyền rằng, kể từ lúc xuất gia, cứ mỗi buổi sáng, Ngài Rāhula lại hốt lấy một vốc cát đầy rồi tự lập tâm tác ư "mong sau ngày hôm nay, ta sẽ học được chừng này lời dạy của bậc Đạo Sư cùng các cao đồ. Dựa vào đức tính này của Ngài mà bậc Đạo Sư đă tuyên dương ngài là vị hiếu học đệ nhất.

Nói đến ngài Rāhula th́ ta phải nhắc đến một vị trưởng lăo vốn có nhiều gắn bó với ngài từ nhiều kiếp quá khứ, đó là tôn giả Raṭṭhapāla, vị được Đức Phật đặt lên cương vị tối thượng trong tăng chúng về bổn hạnh xuất gia với ḷng tin.

Ngài Raṭṭhapāla là một bậc đại phước, tương truyền rằng ngài là một người có đủ khả năng làm sống lại một quốc độ đă suy vong, bảo vệ một quốc độ đang tồn tại (raṭṭhaṃ pāletuṃ samattho) nên có tên gọi là Raṭṭhapāla (bảo quốc hay hộ quốc).

Giai thoại về ngài Raṭṭhapāla cũng tương tự như câu chuyện tỳ kheo Sudinna trong luật tạng, dĩ nhiên cũng có nhiều điểm sai khác cần thiết, tưởng khỏi phải nhắc lại làm ǵ. Điều quan trọng ở đây là câu chuyện tiền thân của hai ngài trưởng lăo Rāhula và Raṭṭhapāla, một mắt xích sanh tử để từ đó hai vị gặp nhau và sát cánh bên nhau trên những nẻo đời luân hồi để cùng đạt đến một cứu cánh như nhau.

Trong kinh kể lại rằng, cách nay đă mười vạn đại kiếp, dưới thời kỳ Đức Phật Padumuttara, hai vị trưởng lăo đă sanh vào hai gia đ́nh giàu có muôn hộ. Họ là những con người hào phóng rộng răi, bố thí không lựa người hay chọn vật. Người thứ nhất được quần chúng ban tặng mỹ danh là Āgatapāvaka v́ ai muốn xin cái ǵ ông cũng sẵn sàng làm cho họ toại nguyện. Người thứ hai có tên gọi là Aggapāvaka, v́ ông là một nhà từ thiện hiếm có, người đi xin mang theo cái ǵ th́ ông đem của cải ra bỏ vào cho họ, bất cứ đó là thau, thùng, chum, chóe lớn, nhỏ. Điều cần biết thêm là hai vị gia chủ nói trên là một đôi bạn chí thân với nhau, họ xem nhau như là tri kỷ trong đời.

Thế rồi, vào một buổi sáng hai gia chủ hào sảng này rủ nhau ra bến nước đầu làng để tắm rửa. Trên đường đi, họ lại gặp hai đạo sĩ từ Tuyết Sơn mới bay xuống để khất thực. Hai vị gia chủ cảm thấy kính trọng đạo hạnh của hai vị đạo sĩ nên liền mời các vị về tư gia để cúng dường, rồi sau đó họ lại xin được làm tín gia hộ độ hai vị dài hạn.

Như đă nói, hai vị đạo sĩ kia đều là những bậc đă chứng đạt thắng trí thiền định, nên hành tung của họ rất đặc biệt. Thường th́ sau buổi cơm trưa, một vị đi xuống Long Cung để nghỉ ngơi, c̣n một vị th́ lên cơi Đạo Lợi để tịnh cư. Và chính v́ chỗ đi đứng khác nhau như vậy nên về một phương diện nào đó, quan điểm về cuộc sống của hai đạo sĩ cũng không giống nhau, mà sau đây là một trường hợp điển h́nh.

Đối với vị đạo sĩ thường xuống Long Cung, th́ đời sống dưới đó là một thiên đường hoàn hảo nhất, nên cứ mỗi lần chúc phúc cho người đệ tử tín gia của ḿnh, vị ấy thường lập lại măi câu nói duy nhất: xin cho cơ ngơi của thí chủ luôn được dồi dào như chốn Long Cung (Paṭhavindanāgarājassa bhavanaṃ viya hotu).

C̣n vị đạo sỹ thường lên Đạo Lợi th́ trước sau ǵ vẫn cầu chúc cho đệ tử ḿnh bằng một câu ngắn gọn: xin cho cơ ngơi của thí chủ luôn được như Thiên cung của Đức Đế Thích (Sakkassa vimānaṃ viya hotu).

Nói về hai vị gia chủ đàn tín kia, ngày nào cũng chỉ nghe thầy ḿnh chúc phúc như vậy th́ lấy làm lạ v́ không hiểu lư do, nên nhân một lúc thuận tiện họ đem hỏi việc ấy. Sau khi được giải thích, hai vị gia chủ vô cùng hoan hỷ và từ đó người th́ nguyện sanh lên Đạo Lợi, người th́ nguyện sanh về Long Cung. Do nguyện lực đó, sau khi mệnh chung, cả hai vị gia chủ đều được sanh vào chỗ ḿnh thích, nghĩa là một người sanh làm Đế Thích, người được làm Long Vương. Tuy làm một Long Vương danh trấn tứ hải, nhưng dù sao cũng là thân thú đọa đày nên vị Tân Long Vương này thường cảm thấy buồn và tủi hổ với mọi người. Thật khổ thân cho vị ấy, cứ mỗi lần các Long Nữ đi đến hầu hạ ca vang, th́ Long Vương phải tự hóa hiện thành một chàng trai để bớt hổ ngươi, ít nhất cũng là theo cách nghĩ của ḿnh.

Theo thông lệ, cứ vào mỗi nửa tháng, các chúng thiên thần ở cơi Tứ Thiên Vương phải lên Đạo Lợi để chầu Đế Thích, trong đó phải có cả đại diện của loài Rồng, mà một Long Vương thống trị cả bề đáy địa cầu, nên vị Tân Long Vương kia cũng đă tháp tùng với thiên vương Virūpakkha lên chầu Đế Thích.

Gặp lại cố nhân, Đức thiên chủ Đạo Lợi ân cần thăm hỏi người bạn cũ và được vị nầy cho biết là rất hối hận với ước nguyện lầm lạc của ḿnh. Thương cảm hoàn cảnh của Long Vương, vua Đế Thích gợi ư vị nầy nên t́m đến Đức Phật Padumuttara lúc đó đang tại thế rồi làm một công đức ǵ đó nơi Ngài và nguyện sanh về Đạo Lợi để cả hai lại được tái ngộ.

Vị Long Vương sau khi nghe vua Đế Thích phân tích đă lập tức trở về cơi Người, đến cung thỉnh Đức Phật và tăng chúng xuống Long Cung để ḿnh được cúng dường một tuần lệ. Đức Thế Tôn Padumuttara nhận lời Long Vương, rồi bảo trưởng lăo thị giả là ngài Sumana triệu tập gấp 10 muôn thánh tăng đa văn, trong đó có cả con trai của Ngài là sadi Uparevata, một vị thông suốt Phật ngôn. Với chừng đó thánh tăng tùy tùng, Đức Phật Padumuttara đă ngự xuống Long Cung.

Nh́n thấy tận mặt một đại đế thánh tăng uy nghi, vị Long Vương kia thật sự xúc động và nhất là khi gặp được sadi Uparevata, người sao mà đẹp đến thế. Cũng có đủ 32 đại nhân tướng như Đức Phật Padumuttara, trông vị nầy giống Đức Phật như hai giọt nước. Sau khi hỏi thăm, biết sadi nọ là con trai của Đức Phật, Long Vương càng bội phần hoan hỷ và thầm nghĩ: "giá mà ta được như vậy trong một kiếp lai sinh xa xôi nào đó". Sau bảy ngày thiết lễ trai đàn, Long Vương đến quỳ bên Đức Phật Padumuttara rồi kính cẩn phát nguyện:

- Bạch Thế Tôn, do công đức mà con đă tạo từ mấy ngày qua, trước sự chứng minh của Ngài cùng thánh chúng, xin cho con được ở vào cương vị của vị sadi Uparevata nầy trong một đời Phật vị lai nào đó.

Sau khi quán xét nghiệp lư thích ứng, Đức Phật Padumuttara đă thọ kư cho Long Vương.

- Ngươi sẽ trở thành con trai của Đức Phật Gotama trong 10 vạn đại kiếp về sau.

Xong xuôi, Đức Thế Tôn Padumuttara đă cùng chư tăng trở về nhân giới.

Đúng nửa tháng sau, đến ngày phó hội trên Đạo Lợi, Long Vương đă gặp lại vua trời Đế Thích và khi được hỏi có gặp Phật để nguyện sanh thiên giới hay chưa th́ Long Vương kể lại việc ḿnh phát nguyện làm con trai của Đức Phật tổ vị lai, rồi Long Vương khuyên Đế Thích xuống trần hầu Phật Padumuttara và tự ḿnh t́m bổn hạnh để hai người c̣n có thể gặp lại nhau trong ḍng sanh tử.

Trước thâm t́nh của Long Vương, vua trời Đế Thích liền nghĩ tới một vị đại Thánh Tăng mà ḿnh vẫn tín mộ tuyệt đối. Vị nầy từ lúc c̣n cư sỹ đă là một người có tài an bang tế thế và đă tuyên bố tuyệt thực 14 lần để được song thân chấp thuận cho xuất gia. Chính Đức Thế Tôn Padumuttara đă tuyên dương vị nầy là bậc tối thắng trong các Thinh văn về bổn hạnh xuất gia với ḷng tin. Sau khi suy tính kỹ lưỡng, Đức Đế Thích liền bay xuống gặp Phật, xin được tổ chức trai đàn trong bảy ngày rồi phát nguyện ngôi vị tối thắng về bổn hạnh xuất gia với ḷng tin. Đức Thế Tôn Padumuttara đă thọ kư cho Đế Thích.

Từ đại kiếp đó trở đi, qua hàng ngàn đại kiếp nữa, đôi bạn tri kỷ kia vẫn cứ gặp nhau và cùng nương đỡ nhau để vun bồi Pháp độ. Măi cho đến đời Đức Phật Pussa, tức là cách nay 92 đại kiếp th́ vị Đế Thích nagày trước lại sanh làm người điều suất công tác bố thí cho ba vị hoàng tử em trai cùng cha khác mẹ với Đức Thế Tôn Pussa, thay v́ tiền thân của Bimbisāra lúc đó là người có trách nhiệm về vấn đề lúa thóc để bố thí. Đây là về phần ngài Raṭṭhapāla, c̣n ngài Rāhula th́ dưới thời Phật Ca Diếp đă sanh làm Thái tử của vua Kikī tên là Paṭhavinda, Thái tử Paṭhavinda có bảy người em gái, dĩ nhiên đều là công chúa, và tất cả đều là những Phật tử thuần thành ngoan đạo. Bảy cô công chúa này đă kiến tạo bảy ngôi tịnh xá để cúng dường đến Đức Thế Tôn Kassapa. Thái tử Paṭhavinda thấy thế mới yêu cầu các cô nhường lại cho ḿnh một tịnh xá để chàng trực tiếp làm thí chủ. Nhưng các cô không đồng ư và cùng trả lời như sau:
- Anh là người thừa kế vương nghiệp của Phụ vương mai sau, quyền hành thiếu ǵ, lúc đó tha hồ xây dựng mấy ngôi tịnh xá mà không được, cần ǵ phải nài lại tụi em chớ.

Bị từ chối, thái tử Paṭhavinda im lặng không nói ǵ. Về sau, khi đă lên ngôi, chàng cho kiến tạo trên 500 ngôi chùa để cúng dường Đức Phật. Do công đức lớn lao đó, Paṭhavinda sanh về thiên giới hưởng lộc trời suốt một thời gian dài, rồi đến thời Đức Phật Thích Ca, lại sanh ra làm con trai của Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, tên là Rāhula (Thúc phược).

Sau khi bậc Đạo Sư vận chuyển Pháp luân ở Ba La Nại, rồi ngự về Kapilavatthu để tế độ quyến thuộc, lúc đó Rāhula đă được bảy tuổi và cũng bỏ đi xuất gia sadi ngay năm này, rồi từ đó càng lúc càng làm tỏ rơ đức tính hiếu học của ḿnh.

Tới năm 18 tuổi, sadi Rāhula được tu lên tỳ khưu và chứng ngộ tứ quả cùng với tứ tuệ vô ngại với bài kinh Cūḷarāhulovādasutta (Giáo giới La hầu tiểu kinh).

Về phần ngài Raṭṭhapāla th́ xem trong Trung Bộ Kinh (bài kinh Raṭṭhapāla).

(Trích "Thinh Văn Sử" – Sư Giác Nguyên dịch)

BIÊN KHẢO

 

Home