Lời phân ưu của đức Dalai Lama về sự viên tịch của thiền sư Thích Nhất Hạnh.

 


 

 


Trang Tưởng Niệm Ḥa Thượng Thích Nhất Hạnh

Updated 22-1- 2022

 

 

Home