ĐƯỜNG XƯA MÂY TRẮNG BẠT NGÀN

(Điếu thi kính tưởng Thiền Sư Nhất Hạnh)


Chợt hay Từ Hiếu vị Thiền Sư
Giă từ cuộc mộng, cơi huyễn hư
Người đă rong chơi trời phương ngoại
Trở về an tịnh, thể tịch như.


Chắc chắn có ngày phải rời xa
Đốt nén trầm hương hướng quê nhà
Kính tưởng Đạo Sư tṛn công hạnh
Bao nhiêu kư ức lại hiện ra…


Từ Hiếu Già Lam chốn dựa nương
Tốt nghiệp Báo Quốc Phật Học Đường
Nền tảng vững vàng trong Phật Pháp
Tỏa ánh Từ Quang rạng muôn phương.


Giáo tŕnh thứ lớp độ người tu
Phát dương Chánh Kiến phá mây mù
Giáo Thọ Phật Học Đường Nam Việt
Ân t́nh thắm đượm măi thiên thu.


Phật Giáo rất cần những đặc san
Lan tỏa tinh hoa khắp diễn đàn
Bài viết thấm sâu ḷng người đọc
Chủ bút tờ: “Phật Giáo Việt Nam”


Việt Nam văn hiến bốn ngàn năm
Sống trong bom đạn với hờn căm
V́ bởi khác nhau ư thức hệ
Hoa sen trong biển lửa oái ăm


Muốn t́m giải pháp cho ḥa b́nh
Ngài đi theo dạng du học sinh
Đến với Hoa Kỳ, Trường danh tiếng
Ngài lo vận động với thuyết tŕnh.


Ngài gặp Mục Sư Lu Thờ King (Luther King)
Đi đến nhiều nơi để thuyết minh
Dừng lại chiến tranh bao tang tóc
Xây dựng cảm thông với ḥa b́nh.


Học xong vể nước giúp quê hương
Chung tay cùng mở Phật Học Đường
Vạn Hạnh Hải Triều âm hưởng lớn
Ươm mầm Trí Tuệ với T́nh Thương.


Môi Trường kết nối vạn thành viên
Là người con Phật, nguyện dấn thân
Thanh niên phụng sự cho xă hội
Lợi lạc quần sanh khắp xa gần.


Thập kỷ Bảy Mươi (1970s) ở Phương Tây
Tới Nam nước Pháp lập Làng Mai
Tiếng chuông thức tỉnh nơi đất khách
Lớp lớp về nương, học với “Thầy”.


Lập nhiều chi nhánh để truyền đăng
Công phu hoằng Pháp khó ai bằng
Trải khắp năm châu và bốn bể
Sáng ngời chí cả vị chân Tăng.


Tỉnh thức vốn mang phép nhiệm mầu
Thầy truyền tứ chúng thực hành sâu
Ḍng đời vạn biến, tâm an trụ
Khỏi t́m Cực Lạc ở đâu đâu?


Khao khát bao năm măi đợi chờ
Người về là thật – ngỡ trong mơ !
Hai ngàn lẻ năm (2005) là sự kiện
Tương ngộ niềm vui thật vô bờ!


Hai năm sau nữa (2007), Người lại về
Trai Đàn Chẩn Tế độ hồn mê
Là bậc Đạo Sư đi khắp chốn
Không đâu sánh được với t́nh quê.


Hai ngàn lẻ tám (2008) Ngài thuyết tŕnh
Trong dịp Kỷ niệm Phật Đản Sinh
Do Liên Hiệp Quốc cùng tổ chức
Chánh niệm – an vui tại Mỹ Đ́nh.


Thao thức tâm tư cả đời ḿnh
Mở ra Lá Bối chép lời Kinh
Hàng trăm tuyệt tác, kho vô giá
Lưu truyền rộng răi khắp hành tinh.


Khi không c̣n sức luận giảng Kinh
Từ Hiếu về nương, ở quê ḿnh
Lá nào chẳng muốn rơi về cội?
Tro tàn vun đắp sức hồi sinh.


Trần gian có đến phải có đi
Vô thường – quy luật pháp hữu vi
Hai Mươi Tháng Chạp Năm Tân Sửu
Ngài vào Tịch Diệt thể Vô Vi.


Ngài là Sứ Giả của ḥa b́nh
Từ Bi lẽ sống, độ chúng sinh
Nhân loại khắc ghi ân giáo hóa
Khỏi cần Bia Tháp để tôn vinh.


Mây Trắng Đường Xưa lưu dấu Ai?
Thôi nén sầu thương – lệ ngắn dài !
Người đă hiện thân cùng tất cả
Hoa cười, chim hót khắp Làng Mai...


Cảm tác khi hay tin Thiền Sư Viên Tịch
Chùa Việt Nam, Pasco, Washington State, Hoa Kỳ
Hướng vọng Từ Hiếu, khể thủ:
Thích Đồng Trí


Nhất tâm đảnh lễ Tân Viên Tịch, Tự Lâm Tế Tông Tứ Thập Nhị Thế, Liễu Quán Pháp Phái Đệ Bát Thế, Từ Hiếu Tổ Đ́nh Niên Trưởng Trú Tŕ, Mai Thôn Đạo Tràng Quốc Tế Khai Sơn, Huư Thượng Trừng Hạ Quang, Tự Phùng Xuân, Hiệu Nhất Hạnh Thiền Sư, Nguyễn Công Hoà Thượng Giác Linh.


Trang Tưởng Niệm Ḥa Thượng Thích Nhất Hạnh

Updated 22-1- 2022

 

 

Home