TƯỞNG NIỆM THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH
(1926 - 2022)


Lạy thầy, thầy đă ra đi
Thiền môn tịch lặng c̣n chi bận ḷng ?
Đạo đời thầy đă trọn xong
Truyền đăng tiếp nối mênh mông cơi này
“Các con đừng xây tháp thầy”
Pháp thân hằng hữu ắp đầy hương hoa
Cho dù thầy có đi xa
Bước chân chánh niệm Ta Bà c̣n đây
Đường xưa mây trắng phủ đầy
Huế thương ngấn lệ tiễn thầy về tây.
 

 


Ngày 22/01/2022 (20/12/Tân sửu)
Thích Giác Tâm
(Cung kính tưởng niệm thiền sư Thích Nhất Hạnh vừa viên tịch tại chùa Từ Hiếu - Huế vào lúc 00:00 giờ ngày 22.01.2022)

 


Trang Tưởng Niệm Ḥa Thượng Thích Nhất Hạnh

Updated 22-1- 2022

 

 

Home