CHUYỆN SƯ ĐỒ

Năm 2018 Sư Chánh Thân (Bhikkhu Indacanda) về Việt Nam. Trong hành trang, Sư có mang theo hai tập Kinh in vội vàng, Đại Diễn Giải và Tiểu Diễn Giải (Niddesa). Hai tập kinh này lúc đó đă dịch xong nhưng chưa được in chính thức, v́ vẫn c̣n rà soát điều chỉnh một số vấn đề kỹ thuật. Tôi nghĩ rằng chuyến đi đó chỉ là t́nh cờ, và hai tập kinh ngài mang theo về chỉ là tiện thể. Rồi sau đó tôi thấy h́nh ngài đi thăm Sư Trưởng trên Facebook.

Đó chỉ là chuyện thấy bên ngoài, c̣n ‘chuyện ḷng’ th́ hôm nay tôi mới biết. Dù chỉ một ḍng textchat thôi mà sao tôi nghe tim rúng động, một nửa hồn vui mà… nửa hồn thương đau.

-Hai tập Kinh Diễn Giải 35, 36, khi đó, Sư thấy Sư Trưởng đă yếu rồi, chưa in kịp mà chỉ sợ Sư Trưởng ra đi sớm với c̣n chút tiếc nuối ray rứt, không nhắm mắt nên Sư phải vội về Việt Nam, đi đến tận miền Tây để giao tận tay cho Sư Trưởng. Nghĩ rằng, Sư Trưởng sẽ tự an ủi là bản thân đă đọc hết Tam Tạng.

-Tự nhiên con nghe chuyện Sư mang kinh về chỉ v́ lư do đó mà con rơi nước mắt.

-Sư c̣n rơi nữa là.

Không từ ngữ nào có thể diễn tả được t́nh sư đồ thâm sâu như thế. Chỉ nh́n tấm h́nh thôi, làm sao chúng ta có thể thấu cảm được hạnh phúc của người thầy và người tṛ. Cái tâm nguyện một đời được đọc hết Kinh Tạng của người Thầy, cái tâm nguyện dịch hết Kinh Tạng để dâng cho Thầy đáp đền ơn muôn một, Phật pháp làm sao có thể mai một được khi đời này vẫn c̣n người thầy người tṛ nuôi chí cả như vậy.

Đó là câu chuyện của những bậc đại nhân.

C̣n tôi, kẻ phàm phu luôn ṭ ṃ và muốn biết cho được điều ḿnh muốn biết. Hơn nữa, ai cũng muốn xem đi xem lại cái phút 89 ngoạn mục của trận bóng, huống chi là của đời người. Câu chuyện đă sang hướng khác nhưng tôi lại lái trở lại.

- Rồi... Cuối cùng Sư Trưởng có đọc kịp hai cuốn 35, 36 không hở Sư?

-Lúc đó Sư Trưởng c̣n minh mẫn, Sư nghĩ là có đọc; hoặc nhờ người khác đọc cho nghe.

Nhị Tường
(11-2-2020)

Trang Ngài Trưởng Lăo Giác Chánh
 

Updated 2-2020

 

 

Home