KÍNH ĐIẾU TRƯỞNG LĂO GIÁC CHÁNH

Kính bạch giác linh ḥa thượng
Một ánh sao thiêng vừa băng giữa trời Nam Quốc
Một cội cổ tùng vừa đổ trên đất Nam Truyền
Kính tiếc lắm thay
Nhớ linh xưa
Bản quán Vĩnh Long, chào đời năm Đinh Hợi
Tính đến nay vừa vặn bảy tư năm
Tuổi đôi mươi giác chủng nảy mầm
Biệt xứ xa quê tầm sư học đạo
Duy thức tinh thâm
Tỳ Đàm uyên áo
Tám mốt, một trăm dung nhiếp nghĩa huyền
Tâm vật vô thường
Vạn hữu do duyên
Chân với Tục tùy thời phương tiện
Tứ cú bách phi trù lâm biên kiến
Hí luận biện thông đặt hết ở hiên ngoài
Năm mươi năm
Thao thức bản hoài
Viết sách, giảng kinh
Truyền đăng tục diệm
Vẫn bất biến giữa ḍng đời vạn biến
Năm mươi năm chưa phai nhạt tấc ḷng
Pháp tử môn đồ lưu lạc khắp Tây Đông
Từ vạn dặm vẫn xem Thầy là đuốc sáng
Bồ Tát hạnh một đời không nản
Chí hoằng dương như thiết thạch chẳng sờn
Đứng thẳng giữa đời
Như ngọn cao sơn
Thời cuộc, lợi danh
Chỉ là cơn gió thoảng
Chiều nay
Kính tiếc lắm thay
Ngọn cao sơn đă đổ,
non xưa chỉ c̣n là hoài niệm
Ṭng lâm cháy rồi,
rừng cũ bây giờ là cơi vắng hoang liêu
Tổ đ́nh mênh mông xao xác tiếng chim chiều
Chùa thầy hắt hiu gió lùa sông vắng
Đạo tràng sơn môn giờ là cơi lặng
Thầy đi rồi
Vùng mây khói sau lưng
Vạn hữu do duyên
Có rồi phải mất
Duyên tụ tương phùng
Duyên tán chia xa
Người gặp người trong mỗi sát na
Người xa nhau trong từng khoảnh khắc
Thôi cũng đành thôi
Quay về giả niệm
Mong kiếp kiếp
Được là bồ đề thân quyến
Đời đời tao phùng
Làm cốt nhục Linh sơn
Cơi trầm luân nhất khứ bất hườn
Cúi xin Thầy thùy từ chứng giám
Ô hô
Kính tiếc lắm thay!

Sư Điệt Toại Khanh khấp điếu

 

Trang Ngài Trưởng Lăo Giác Chánh
 

Updated 2-2020

 

 

Home