PHT CUỐI

 

Di quan, giờ đ điểm rồi

o quan rời cổng, thầy ơi, thế l...

Từ nay gi sớm trăng t

Lối về cha cũ nghe ra mấy trng

Thầy đi my trắng thong dong

Con về thương tiếc cho lng hoang liu

Nhớ xưa am đất tường xiu

Tuổi thơ con c thầy du dắt đi

By giờ sinh tử phn ly

Cha xưa giờ c cn g thầy ơi

Thầy xưa bắc đẩu cao vời

Giờ cn lại tiếng l rơi bn thềm

Ai về nghe tiếng gi đm...

 

Toại Khanh Feb/10/20

Trang Ngi Trưởng Lo Gic Chnh
 

Updated 2-2020

 

 

Home