Thất đầu


Mai về cha cũ ngy xưa
chim về tổ cũ nghe mưa tối no
Nửa đời, một giấc chim bao
Tỉnh ra, thầy đ đi vo hư v
Nn hương thắp vội bn mồ
Để nghe nhn thế sng x cuối ghềnh
Con giờ my trắng lnh đnh
Nhớ thương chỉ biết trm mền chim bao!
 

Toại Khanh

 

Trang Ngi Trưởng Lo Gic Chnh
 

Updated 2-2020

 

 

Home