Xin lỗi mẹ


Về mới thấy, đi l tm
Ta mười năm đ cnh chim m la
Ta đi những phố ph hoa
Cửa khuya thao thức, mẹ ta ngồi chờ
Ta lưu lạc kiếm vần thơ
Thứ thơ của một g khờ đa mang
Trt yu giếng đ trăng vng
Mười năm một chuyến đ ngang chửa lần
Buổi chiều qua phố bng khung
ỉnh chung mộng cũ, liệu cần lắm khng
Chợ đời nhm những chiều đng
Ta bun hết vốn, tay khng ngại về
Ngồi đy nhớ gi ven đ
Thấy ra một g nn m giống mnh

 

Toại Khanh

 

 

 

 

BACK

 

 

Home