Chuyện Mươi Năm Trước


Nhặt hai chiếc l Bồ Đề
một trao cho nhỏ
một về lm tin
Rồi ta một buổi lụy tnh
Cắt hai đui l: Ra hnh đi tim
Một mai tnh c nổi chm
Đui xưa ghp lại ra tim Bồ Đề
Cho bờ gic nối bến m
Cho tnh trần một ng về v sanh
 

 

 

Chuyện Mươi Năm Sau


Chuyện Mươi Năm Sau
Bốn mươi năm
tưởng mnh ngon
Hay đu mnh dễ vỡ gin hơn chi
Khuya
ngồi v lại l y
Lần tay chỗ rch
ci g lạ gh
hay, đui l Bồ Đề
Phần trn...
để lại ci m mất rồi
Một vng hồi ức xa xi
Ngy xưa từng hẹn lun hồi gặp nhau
By giờ tnh đ về đu
M thi nay đ bạc đầu...gặp chi !
 

 

 

(Khi Nh Sư Qua Sng by Toại Khanh)
 

 

 

BACK

 

 

Home