MA XUN LẠNH

Trch chi xun vẫn lạnh lng
Tết mnh đến giữa ma đng xứ người
Cũng may, cn c nụ cười
Ta ngồi an lạc giữa đời m sương


Houma, Tết 2001

Toại Khanh


 

 

 

BACK

 

 

Home