VC TƯỢNG

Rồi mai nghn dặm trng quan
Tay m tượng Phật, hnh trang trn đường
Những chiều nắng, những đm sương
Những khuya ngồi thắp tm hương ngậm ngi
hay, Phật vẫn mỉm cười
Th ra Ngi vẫn bn đời với con!
Dẫu mai biển cạn, non mn
Nt mi vi tiếu xin cn thin thu


Toại Khanh

 

 

BACK

 

 

Home