SƠN MIN

Triền non
Phiến đ xanh ru
Thiền sư nằm ngủ
Bng chiều sau lưng
Đng g thế sự phế hưng
hay!
Đy nước mấy từng ph vn.

Toại Khanh

 

BACK

 

 

Home