ĐỂ TRẢ LỜI MỘT CÂU HỎI

 

Em hỏi tôi ngày trở về cố quận

Tôi trả lời đâu cũng chốn quê hương

Em hỏi tôi bao giờ thôi lận đận

Tôi xin thưa suốt kiếp ở trên đường

Em hỏi tôi gió phương này có lạnh

Tôi trả lời đời giá rét chung thân

 Đợi mưa gió bên ngoài chừng ráo tạnh

 Đốt thơ ḿnh nhóm lửa sưởi đôi chân

Em hỏi tôi sao một đời khinh bạc

Phủi tay hoài những ấm lạnh t́nh thân

Tôi trả lời một đời buôn đồng nát

Buổi kim tiền xa xỉ tiếng tri âm !

(một ngày t́m lại bài thơ cũ để thấy bao năm vẫn một người)

 

Toại Khanh

Để Trả Lời Một Câu Hỏi ( nhạc Nhị Tường) (Audio)

 

 

 

BACK

 

 

Home