VẬY RỒI

 

Vậy rồi đi
vậy rồi xa
Lu mau g nữa
cũng l chim bao
Vậy rồi...
người cứ xa nhau
Vậy rồi 
my trắng sơn đầu
mất tăm
Vậy rồi cũng hết trăm năm
Rong chơi chi mấy
cũng nhằm một khuya
Xui tay đi 
chẳng nhớ da
vng tay no cũng cch chia mấy bờ
Đợi chi m chẳng by giờ
Ngy đang tri đấy
cn chờ bữa m?

 

Mandalay Airport, July/11/03

Toại Khanh

 

BACK

 

 

Home