THIỀN SƯ HON TỤC

(tiếc nhớ thầy G. Mitsuo)

 

Ta ngồi dưới phố trng ln ni

đ nửa đời qua, mất lối về

lng bạt mấy ma qun cả tuổi

gt mn bỗng ngại nẻo sơn kh

Theo em xui ngược đời mộng mị

thảng hoặc nhiều khuya cũng giật mnh

đ mất đu rồi gi kinh l

để cứ đi về với v minh

Mẩu nến gc phng đầy những bụi

đu đủ ko di những đm su

khuya khng thiền định, ra cửa sổ

phng mắt qua ro, ngửi hương ngu

tc ai di qu, như sợi khi

ta nhn biết qun niệm chi đy

mắt biếc lm sao m uế trược

thương tấm lưng ong, một vc gầy!

Nguyện lớn ngy no, giờ gửi Phật

tấm o năm xưa...trả lại thầy

khp cửa xoay lưng, rời thiền thất

nghĩa đệ tnh huynh thong my bay

Ngy sau ai c về ni cũ

tnh cờ lạc bước gh ngang đy

nhớ để lại gim ta gc nến

....nếu chẳng đời ny cũng kiếp mai!

 

Mandalay, July/6/2013

Toại Khanh

 

BACK

 

 

Home