RỪNG MAY-MYO

 

Lên rừng, bỏ phố sau lưng

Một chiều ngó nắng...không dưng nhớ người

ven đồi gió lộng xa xôi

phóng tâm mà xếp bằng ngồi...nhớ nhau !

mươi hôm rồi, chứ ít đâu

cứ ngu ngơ cơng t́nh sầu trên vai

ngó con đường đất sao dài

dưới kia...vẫn một ngày mai ngh́n trùng

nửa đời tục niệm trên lưng

chiều tha hương nhặt lá rừng làm thơ ...

mai xa, rồi nhớ May-myo

cơi cao nguyên lạnh có hồ nước xanh

người chưa chặt dạ tu hành

về đây để lại thơ t́nh ba-lô !

 

Toại Khanh

 

BACK

 

 

Home