Kinh Khuya

 

Khuya ngồi đọc cuốn Kim Cương

Thấy đời v thường một cuộc ph sinh

Nếu đời khng c trang kinh

Ta biết tm mnh thin địa h phương!

 

Toại Khanh

 

 

BACK

 

 

Home