Nhớ Trịnh Công Sơn

 

Đêm đất khách chợt nhớ ngày Hạ Trắng

Phúc Âm Buồn ai hát giữa đêm sâu

Để quê hương nay đă thành Biển Nhớ

Từng Diễm Xưa giờ chắc đă qua cầu

 

Rồi Như Đá Ngây Ngô bên trời lạ

Ta lang thang… thèm Một Cơi Đi Về

Nắng Thủy Tinh, rồi Mưa Hồng sao thỏa

Cho Hoa Vàng Mấy Độ lạnh bờ mê

 

Trót Nghe Tiếng Muôn Trùng ta biệt xứ

Ngày thấm đời, chân Tiến Thoái Lưỡng Nan

Chợt bối rối Biết Đâu Là Nguồn Cội

Ôi đáng buồn Những Con Mắt Trần Gian…

 

Toại Khanh

 

 

BACK

 

 

Home