Hoằng Dương

 

Nghing vai gnh cht chuyện đời

Những phương trời bụi

Nụ cười my qua

Mai sau hoa nở sơn h

C người tc trắng o d qua sng

 

Toại Khanh

 

 

BACK

 

 

Home