Chuyện Lng Hải Điểu  

 

Ta loi haỉ diểu từ biển lại

Theo bảo về đy một buổi chiều

ời khng dung nổi hồn du tử

Nm trả nhau về bến quạnh hiu

 

Bến bờ no cũng nơi trốn ba

u thể dừng chn đến suốt đời

ợi mai bo tạnh,trời về sng

Hải điểu laị l của biển khơi

 

Ta biệt trời ng sang trời Ty

C đơn lm một giấc mơ đầy

Giờ laị bỏ Nam về coĩ Bắc

ời trước sau l nhửng chuyến bay

 

Ta đi khng cả lời h hẹn

Lu lắm qun dần những vẫy tay

Từ thưở nặng lng niềm lun lạc

ời đ v chừng như kiếp my...

 

Toại Khanh

 

 

BACK

 

 

Home