Mai về ni, hi lan rừng gửi phố
thay lời cho từ một ci sơn lm
buồn vui no cũng bềnh bồng biển khổ
nỗi nhớ người...xin ra đa từ tm !

 

Toại Khanh

 

 

BACK

 

 

Home