RING MỘT GC... NGỒI

Em giữa trng khơi vẫn c đi
ti vẫn quạnh hiu một gc ngồi
bất đồ gẫm lại ai chẳng thế
ai giữa trần gian chẳng đơn ci

c đi m vẫn một mnh thi
ai chẳng mnh n lc khc cười
ai chẳng một mnh trn giường chết
ai chẳng đơn thn nẻo lun hồi

Mai kia ti c xui nghn dặm
em c đon vin giữa phố đời
khuya no tỉnh to ngồi ng lại
tụi mnh sau trước...mỗi mnh thi !

Chiều nay ba kẻ giữa trng khơi
chợt nhớ vẩn vơ chuyện ba người
hai kẻ cng chơi tr sinh tử
một người lặng lẽ...ngắm my tri !

Toại Khanh

 

 

BACK

 

 

Home