CHM THƠ KHNG ĐỀ

Toại Khanh

 

 

 

Mai tc bạc, chưa vẹn đời du sĩ
đi trăm năm sao hết những con đường
du biển ơi, trước lc về yn nghỉ
xin một lần lm my trắng mun phương
 

 

 

 

Đm nằm nghe gi viễn phương
Nhớ mưa nắng cũ
Chiếu giường hoang vu..
 

 

 

Ga chiều
mấy chuyến tu qua
Mấy mươi năm đ
chỉ l chim bao
 

 

 

Đỉnh non
nghe gi ngang rừng
Vời trng l đổ
khng dưng nhớ người
 

 

 

Một gi bối diệp
về non
Hỏi con sc ni c cn chỗ chăng ...
 

 

 

 

Một đời tay nắm, tay bung
Bnh sinh mấy cuộc vui buồn
chim bao
Hỏi em...
ci tịnh phương no
 

 

 

 

Trầm lun
một ng ph vn
Để cho hạt ct ha thn thnh người
Chim bao
để khc rồi cười
Ngẩn ngơ sinh ha
ngậm ngi ha sinh !
 

 

 

Cht duyn
người gặp gỡ người
Vậy thi,
đến ng ba đời xa nhau
Ci m
giang vĩ...giang đầu
Mỗi người lại một chuyến tu m khơi
 

 

 

 

Giở kinh tm Phật
thấy ma
Mười năm tục niệm
vẫn l chim bao
Cuối đời
bn đĩa dầu hao
Hin ngoi
một chiếc l no vừa rơi
Bỗng khng nn được tiếng cười ...
 

 

 

 

Thơ l chữ
khng phải tnh
Niết Bn no ở trang kinh bao giờ
V tnh chẳng phải l thơ
như thiền sư chẳng ỡm ờ ngữ ngn
Yu khng l cắn hay hn
Người tu đu phải lm ồn mới tu
Tnh l l rụng chiều thu
Thiền l lm họa sĩ m...vẽ tranh !
 

 

 

 

Em về đi
ta đi đy
Vầng trăng khuya đ về ty nảy giờ
Xa nhau
xin tặng bi thơ
Nhn duyn l cht ỡm ờ thế thi
Chừng phai mực, nt giấy rồi
Bi thơ
rồi cũng như người
hư v !
(từ thi phẩm Khi Nh Sư Qua Sng)
 

 

Toại Khanh
 

 

BACK

 

 

Home