Vu Lan Đắng

Vui buồn một ci biển du
Chiều nay mẹ bỏ qua cầu thin thu
Sa Mn ct i mặc d
Mồ ci
ai bảo lng tu chẵng buồn
Mốt mai
về lại cố thn
Nẻo xưa vẫn đ,
nhưng cn mẹ đu
Thuở no tay trắng, o nu
Nắm tay con dắt qua cầu tuổi thơ
By giờ g cũng trong mơ
Mẹ ơi trời cũ
biết chờ gặp ai
Lạnh lng gi sớm mưa mai
Dặm đời pha trước
cn ai đợi về
Vu Lan lạnh cả trời qu
Đm mưa thng bảy
l th nt lng
Thương đời mẹ, chuyến đ đng
Chiều nay ho nhnh cỏ bồng m tri
Mẹ đi
biết c ngậm cười
Khi con vẫn ở cuối trời v tm
Để giờ hay đến mươi năm
Nhớ người,
con chỉ biết nằm chim bao
Chiều nay v nt cơn đau
trộn thm nỗi nhớ ươm vo nn hương
mắt cay niệm ch v thường
để nghe trong gi mười phương
mẹ về.


Toại Khanh

 

 

BACK

 

 

Home