NHỚ VỌNG CC
 

Bn đồi tuyết
nhớ hm qua
nhớ thương giọt nắng đ xa nghn trng
Nhớ chuyến ph
nhớ bến sng
Nhớ người tiền kiếp
trn dng Chu-Phya.
Ở đy th cũng chn tr
Cũng đn khuya, cũng...
sao m vắng tanh!
Rng ngồi tụng mấy biến kinh
Tiếng th ở đấy
tm mnh ở đu?

Toại Khanh

 

 

BACK

 

 

Home