TNH SỬ A TỲ ĐM
(viết gim một người)


Chẻ tan ngũ uẩn tm nhau
thấy em lấp lnh năm mu lung linh
sắc uẩn l dng, l hnh
tưởng uẩn l một cht tnh chim bao
thọ l một cht niềm đau
hnh l thương nhớ, giận nhau đm ngy
thức l mắt, mũi, lưỡi, tai...
cộng chung su thức c ngay một người
biết l để biết vậy thi
thấy em im tiếng l ti lại buồn
nhớ cu vạn hữu v thường
trong sương khi vẫn cứ thương mới kỳ
mỗi ngy trước tượng Đại Bi
hết đứng lại quỳ...lng vẫn bất an
kiểu ny đạo nghiệp tan hoang
cứu cnh Niết Bn xa lắc nhỏ ơi
một ngy em bỗng xa ti
ti muốn lun hồi để gặp lại nhau
một lần thấy r cơn đau
thấy ra khổ đế, tm vo v sanh


11/11/16

Toại Khanh (thi phẩm Đ Xui Sơn Hạ sẽ in 2017)

 


 

 

BACK

 

 

Home