Tiểu Sử

(to my kappiya)

Ta con sếu bến sng đời
mươi năm du biển
dạt tri mấy bờ
kinh thư, gi bụi rồi thơ
lm chi cũng để đợi chờ một hm
đời cho su miếng vn hm
chiếu chăn khm liệm vi chn một đời
vi lun một thuở rong chơi
vi chn cả những lỗ lời nhn sinh
giờ cn chi bng hay hnh
cn chi để hỏi l mnh hay ta
trăng ln, trăng xế, trăng t
ma trăng no nữa cũng l ma trăng ...!


Toại Khanh (thi phẩm Đ Xui Sơn Hạ), Los Angeles Nov/22/16


 

 

BACK

 

 

Home