NĂM TUỔI


năm nay năm tuổi, năm gà
lần tay tính nhẩm tuổi già bên chân
ba mươi chửa kịp lập thân
năm mươi tiếp tục tần ngần dở dang
nửa đời qua, giấc kê vàng
hai mươi năm nữa vào quan tài buồn
trả lại người những ghét thương
trả đời cả những vô thường nhân tâm
viễn phương mong một chỗ nằm
có con bướm nhỏ ghé thăm mỗi chiều
kiểu ḿnh biết đọa hay siêu
cũng đành một cuộc dấn liều tử sinh
ngày duyên tṛn, hết vô minh
chỉ là đơn giản giật ḿnh tung chăn!

Toại Khanh, ngày đầu năm 2017

 

 

 

 

BACK

 

Home