TẾT CON GÀ

Đêm xuân nằm nhớ tiếng gà
nhớ làn khói bếp quê xa ngh́n trùng
nửa đời đi, vẫn về không
quẩn quanh cót thóc một ṿng quẩn quanh
tân xuân, ḿnh khấn với ḿnh
năm nay về núi chép kinh gửi đời
hái tâm mai gửi đôi người
riêng ta giữ lại nụ cười cho ta
mong yên ổn suốt năm gà
để bên nẻo đạo c̣n là cơi riêng...

 

Toại Khanh chiều 28 tết,

(2017)

 

 

 

 

 

BACK

 

Home