NHẠN QU TRƯỜNG KHNG


Ta về qua bến hn giang
Tiện tay nhặt nh trăng vng sng khuya
Một đi, gi chẳng quay về
Như ai tin được trăng thề ngu ngơ
By chi bờ đợi, bến chờ
Chuyện đời bng nhạn qua hồ thế thi
Tử sinh l một dng tri
Sng sau, sng trước lun hồi mất nhau
Năm mươi đ bạc mi đầu
Gi qua rừng trc cơ cầu được chi
Đm tn, ng tượng Đại Bi
Nhớ ra cn đ cht g...trn kia!


Toại Khanh - April-2-2017

 

BACK

 

 

Home