DUYÊN PHẬN

 

Phận người như lá trôi sông
Ven bờ hay ở giữa ḍng... tuỳ duyên!

Kẻ đi lưu lạc trăm miền
Người về đóng cửa toạ thiền tỉnh tu,
Kẻ đi gieo oán gây thù
Người về an lạc với từ bi tâm,
Kẻ th́ hoang phí trăm năm
Người từng hơi thở ươm mầm vô sinh.

Chẳng do thiên hạ hay ḿnh?
Do duyên thiện ác ta śnh hay sen,
Đáng ǵ danh lợi bon chen
Măi lo phóng dật mà quên một ngày.

Cuối đời buông hết xuôi tay
Về đâu với những dặm dài tử sinh?
Lên mây hay lại xuống śnh?
Đoạ siêu khổ lạc mỗi ḿnh ta hay,

Duyên lành phơi phới đường mây
Vụng tu duyên xấu đoạ đày tử sinh.


05.04.2017

Toại Khanh

 

 

BACK

 

 

Home