HIN TRĂNG NGY CŨ


Kể g một tối hin trăng
cht tnh bo nước tưởng nhầm ba sinh
trăm đm mnh tự gạt mnh
hồn sơn tăng lụy cht tnh...lang ly
thơ sầu đem khắc thạch bi
bt đem đong lệ, cho y gi tnh
chiều nay viễn xứ lnh đnh
nhớ hin trăng cũ giật mnh ngộ ra
chẳng do người, chẳng do ta
mun lầm nghn lỗi chỉ l v minh
ăn năn, ta tự phạt mnh
chong đn gc ni chp kinh gọi l
một khuya đối bng nguyệt t
nhớ hin trăng cũ mnh ta ngậm ngi
tnh xưa trả hết lại người
ta vui duyn mới bn trời...với ta !

 

Toại Khanh

 

 

BACK

 

 

Home