MU TRẮNG BẠCH Y


Đời tăm tối, con yu mu trắng
mu tịnh thanh, tĩnh lặng, đơn sơ
tử sinh l những bến bờ
trầm lun bao kiếp mịt mờ nẻo m
nay nhắm gốc Bồ đề neo lại
dốc lng rời khổ hải đẩy đưa
bạch y cư sĩ từ xưa
tại gia d chẳng muối dưa cũng l
lng đ chn bướm hoa le loẹt
nợ trần ai bung hết m đi
trắng l học hạnh từ bi
trắng l khiết bạch xả ly chuyện đời
nay ci đầu trước ngi Tam Bảo
nguyện dốc lng nương đạo m đi
nhớ ơn lnh đấng Đại Bi
nay con o trắng xin về tựa nương
nhớ mi luật v thường, v ng
nẻo trần gian dễ đọa kh siu
mai kia xế bng tuổi chiều
vẫn mu o trắng một điều tĩnh tu.

 

Toại Khanh

 

 

BACK

 

 

Home