HUYỀN TRANG


Ai c nghe từ mun trng gi ct
tiếng chn người nghn năm trước php du
ai c thấy trong mịt m hoang mạc
giữa bụi mờ sừng sững một lng tu


Một bầu nước, một gi kinh kĩu kịt
một hi rơm v một tấm lng son
trời hoang mạc ... những đm di gi rt
mu rướm vai, lng đại nguyện khng sờn


Nẻo Ty thin cng đi cng diệu vợi
ngựa rồi người lần lượt bỏ ra đi
những nguyện ước tưởng chừng ngoi tầm với
mắt lệ kh trong gi ct bời bời


Nỗi hoi quận đm xứ người se thắt
nhớ cha xưa, những thầy bạn tri m
chn vi ct, hai bn tay nắm chặt
giữ trong lng ch phục dựng tng lm


Ai rước đạo từ đất lnh Thin Trc
về chữa lnh một Phật gio trung nguyn
mười bảy năm với v vn khổ nhọc
vẫn sắt son sau trước một cu nguyền


Ai tay trắng đ lm nn huyền sử
vc hạc gầy lm rường cột Khng mn
ai Bồ tt gip đời bằng từng con chữ
bng đổ di suốt một ci Đng phương
 

Toại Khanh

 

 

BACK

 

 

Home