KỆ CNG DƯỜNG HƯƠNG ĐĂNG
 

Như vầng nguyệt đm trường soi tỏ
Như vầng dương chiếu r cn khn
Ba đời cc đấng Thế Tn
Bản hoi đ vẹn, hy cn đại bi
Lng thương đời m si giả vọng
chuyển Php Lun, ging trống Php m
đạo vng soi thấu nhn tm
cứu người giải thot m lầm hm mai
nay chng con hậu lai sanh trễ
thiếu duyn hầu đn tuệ Phật Đ
lng lnh sắm cht hương hoa
tm đăng mấy ngọn gọi l gieo duyn
dốc phm tm điện tiền tiếp tc
xin ci đầu gieo phc v sanh
mong đời bớt được v minh
cho người an lạc, cho mnh v vi
thắp đn nhớ Đại Bi đức sng
Chnh Biến Tri toả rạng mười phương
Dng hoa lng nhớ giới hương
đức lnh Điều Ngự cũng dường mun hoa
hương Thiện Thệ lan xa ba ci
tr Như lai soi thấu ngn đời
chng con nay được thn người
tn tm tu học đợi thời v sanh.

Toai Khanh

 

BACK

 

 

Home