Chuyện Tnh Tứ Niệm Xứ
 


Nhớ người, chỉ biết lm thơ
đn khuya thức trắng để chờ phone nhau
đn xưa cn bị hết dầu
đn nay xi điện...bạc đầu đợi em
tu hoi chẳng kh, tệ thm
qun thn chỉ thấy mắt em đang nhn


Qun tm thấy một chữ tnh
chuyển sang qun thọ thấy mnh đơn ci
thi đnh qun php m thi
bn trong uẩn xứ, trời ơi, vẫn l
vẫn l hnh bng người ta
vẫn danh sắc ấy sao m dễ thương
qun chi cũng thấy v thường
chỉ ring em vẫn cứ trường cửu...xinh


Qun tm nay đổi qun tnh
bao nhiu danh sắc cn mnh em thi
bỗng dưng chẳng ngn lun hồi
m m sinh tử c ti, c người
bao giờ mnh hết ham chơi
trn duyn theo Phật bỏ đời m đi!

 

Toại Khanh
 Houston 12/7/2017

 

 

 

 

BACK

 

 

Home