XUÂN MẬU TUẤT

 

Một năm rồi cũng đi qua
Sâm Thương ngó lại vẫn là cách chia
bồi hồi tiếng chó dặm khuya
nửa đời tóc bạc, chốn về c̣n xa
cuối năm nằm nhớ tiếng gà
từ ngày tháng cũ...giờ xa mất rồi
đèn khuya giở sách xăm soi
bói Kiều một quẻ, gẫm lời cổ nhân
TK

 


 

 

 

 

BACK

 

 

Home