Đọc sách ngày Xuân

 

Toại Khanh

 

Dậu lên chuồng, Tuất ra sân
mười hai con giáp xoay vần cuộc chơi
vài ba con giáp...một đời
buồn vui chi cũng kiếp người mù sương
xuôi tay là lại lên đường
sách đời lại lật qua chương khác rồi
đọc hoài vẫn một cuốn thôi
chương năm, chương tám...luân hồi chương hai
buồn vui, thiện ác trả vay
chán đời, xé sách mỏi tay vẫn c̣n
trăm năm gáy sách chửa ṃn
đếm lui, đếm tới cứ c̣n mấy chương!

 

 

 


 

 

 

 

BACK

 

 

Home