AI ĐIẾU KIM DUNG


Kiều Phong đă bỏ cuộc chơi
Giang hồ giũ áo bên trời biên quan
Hồ Xung tiệc rượu chưa tàn
Ngậm ngùi tiếng sáo một Hoàng Dược Sư
Đồ long hoang đảo biệt mù
trăm năm một khối t́nh thù khó tan
xót ḷng phận gái Linh San
nhớ hoài Cổ Mộ một hoàng hôn xưa
Thiếu Lâm lạnh tiếng chuông chùa
Hoa Sơn tí tách giọt mưa bên rừng
Ngàn năm chỉ một Kim Dung
Chánh tà hắc bạch xin cùng khóc ông !

Toại Khanh, buổi chiều biết tin ông mất, 30 tháng 10.2018

 

 

 

BACK

 

 

Home