Đ về

 

"Đ về, đ tới" rồi đy
bến sng, nằm ng my bay chạnh lng
mười năm nữa...biết cn khng
khi nhn gian vẫn một dng chảy xui...
Toại Khanh
Bangkok 1/11/18

 

 

 

BACK

 

 

Home