Rồi mai em đi

Rồi mai em đi

Tay trắng mang theo được g
Một đời cho ước mơ chi
Hay l một kiếp sn si

 

Ngy mai chn em
Chn theo một mi tc mềm
Bia mồ l cht tuổi tn
Cho người ở lại buồn thm

 

Ngy mai em xa
My trắng bay ngang vườn nh
Cho từng khuya ai ngồi nhớ
Chuyện người cũng l chuyện ta

 

Ngy mai xa nhau
Nh khuya tiếng ho thm rầu
Người đi trong ma dịch cm
Ta rồi cũng sẽ đi sau ....
3-2020

Toại Khanh

 

 

BACK

 

 

Home