ĐẠO THIÊNG

(Việt Nam, Việt Nam)
Nhạc: Phạm Duy
Lời: Toại Khanh


Đạo thiêng, đạo thiêng đi vào cuộc đời
đạo thiêng theo năm tháng trôi dần trôi
Đạo thiêng chiếu soi
đạo thiêng, đạo thiêng ban phát t́nh người
đạo thiêng đem nhân thế ĺa đau thương ḍng đời


đạo thiêng lan tràn muôn nơi
đạo thiêng giữa đời sương khói
Đạo thiêng chan ḥa khắp chốn muôn loài


Phật tâm không màng tranh đấu
đạo thiêng khuyên người cảm thông
Đạo thiêng xây bi trí bao dung đời nhau


Đạo thiêng an lành hôm mai
đạo thiêng bao trùm pháp giới
đạo thiêng ngh́n năm khai phóng cho đời


hùng tâm đây là khí giới
Từ bi đem về muôn nơi
đạo thiêng đem gió mát mơn man tim người


Đạo thiêng, đạo thiêng
Đạo thiêng xua tan bóng tối kiếp người
Đạo thiêng ! Đạo thiêng ! Đạo thiêng muôn đời ...


Điệp Khúc:


Đạo thiêng, đạo thiêng đi vào cuộc đời
đạo thiêng theo năm tháng trôi dần trôi
Đạo thiêng chiếu soi
đạo thiêng, đạo thiêng ban phát t́nh người
đạo thiêng đem nhân thế ĺa đau thương ḍng đời
đạo thiêng lan tràn muôn nơi
đạo thiêng giữa đời sương khói
Đạo thiêng chan ḥa khắp chốn muôn loài
Phật tâm không màng tranh đấu
đạo thiêng khuyên người cảm thông
Đạo thiêng xanh hoa lá trong một rừng cây
Đạo thiêng chung một ṿng tay
Không phân nam truyền, bắc phái
Đạo thiêng không c̣n ngăn cách trong ngoài
Từ nay một làn gió mới
Từ nay muôn người chung tay
Đạo thiêng chung gốc ngát hương bao phương trời
Đạo thiêng, đạo thiêng
Đạo thiêng không phân giới tuyến sáng ngời
Đạo thiêng ! Đạo thiêng ! Đạo thiêng muôn đời ...
 

Nhạc đệm

 

BACK

 

 

Home