Hồi k


Ai biết rồi sau mươi năm nữa
Ta c trở về được cố hương
Thăm lại am xưa buồn vi vữa
Những buổi tr khuya bn mi sương


Ta đi nghn dặm thn du thủ
Đắp o lạnh hoi một bn vai
Bnh bt chỉ l cơm khất thực
Cn tnh tri kỷ biết xin ai?


Nhớ lại năm xưa trời cố quận
Bờ cỏ sng qu dọn chỗ nằm
Con nước lớn rng ngy hai buổi
Mn lưng chờ mi chẳng tri m


Từ đ ta đi vo gi ct
Một gi sch cũ đẫm phong sương
Xiu dạt thin nhai rồi hải gic
Ch lớn mn theo gi bốn phương


Xứ người từng chn tr lưu lạc
Ta uống mềm mi những buổi khuya
Cổ thư hiu hắt theo dng nến
Nhiều lc cố qun chuyện trở về


Đời c bao năm m toan tnh
o rch, cẩm bo cũng thế thi
Mai kia tc bạc về sng vắng
Gom hết một lần đem thả tri

Toại Khanh

 

 

BACK

 

 

Home