HOÀI NIỆM PHẬT ĐẢN


Lâm Tỳ Ni xưa
Bạt ngàn hoa cỏ
Một b́nh minh mừng đại sĩ ra đời
Lâm Tỳ Ni nay
Bụi mờ bay trong gió
Cổ thành xưa
Giờ rêu cỏ bời bời


Gốc Bồ đề xưa
Bồ tát ngồi thành Phật
Đại lực, đại hùng dưới tán lá đơn sơ
Phật cảnh hôm nay
Đông người đất chật
Những mảnh cờ buồn
Theo gió thổi phất phơ


Câu Thi Na xưa
Phật về viên tịch
Giữa vườn sa-la
Hàng thánh chúng đoan nghiêm
Chuyện ngày xưa
Nay chỉ c̣n cổ tích
Gẫm chuyện đạo đời
Chỉ để thấy buồn thêm
Lời Phật xưa
Nay chỉ c̣n chuông với tượng
Tụng đọc đầu môi
Thay chứng ngộ trong tim
Ḷng hữu hạn đă thay tâm vô lượng
Đạo mầu xưa
Nay biền biệt dấu chim
Hơn hai ngàn năm
Trần gian dâu bể
Mỗi năm một lần
Ngồi nghĩ chuyện xưa sau
Ai người hữu tâm ngồi nghe nhau kể lể
Nỗi đời phù sinh
Giọt sương sớm khô mau...

Toại Khanh

 

 

BACK

 

 

Home